Dirk Oosterbaan Young

Eigenlijk ben ik wel tevreden,
Ik heb me niet zo vaak vergist.
Huil dus om geen andere reden
dan dat je me mist.

Eigenlijk ben ik heel tevreden
als ik alles samenvat.
Alles had een echte reden:
Ik heb jullie toch gehad.

(Coot van Doesburg)